Historia

'Gästis' och Vägsjöfors Järnbruk

I nästan 150 år (1743-1892) har området kring THE LODGE Torsby använts för Vägsjöfors Järnbruk. Huvudsakligen järnproduktion, men även skogsbruk och jordbruk, sysselsatte många människor. Längs ner Vågan till Nedre Brocken, fanns det smedjor, sågverk, kvarnstenar och andra produktionsanläggningar. 41 m höjdfall gav byggandet av 8 dammar. Vattenhjulen gav järnhammare, sågar, kvarnstenar och andra maskiner kraft.

Arbeten bildade det regionala centrumet för industriell aktivitet; leverera spik, verktyg, plåt, hästskor, trä, brädor och senare också brännvin till lokalsamhället och närliggande regioner. THE LODGE Torsbys gamla huvudbyggnad i trä fungerade som kontor för järnfabrikerna. Detta kan fortfarande ses från den gamla bokföringen (från 1829) på väggen i vår nuvarande matsal. 1892 lades verksamheten ned och markerade därmed slutet på eran som Fryksdalens dalens största järnverk.

Från THE LODGE kan du uppleva den kulturella och historiska miljön med en skyltad naturstig (4,3 km) upp till Vägsjön längs resterna av det gamla Vägsjöfors järnbruket.

Vägsjöfors Gästgivaregård

Men faktiskt hade vårt hus en dubbel funktion; det fungerade också som ett gästgiveri (Gästis) för förbipasserande resenärer. Gästen hade sina rum på andra våningen och hästarna byttes ut eller kunde vila i stallen. Vi försöker at komplettera historien om vårt historiska värdshus. Vem och när bodde och arbetade gästgivare här?

Nyligen fick vi några gamla papper, kontrakt och räkningar från en granne. De går tillbaka till den tid då hans farfar Torsten Hagberg var gästgivare hos oss (1908 – 1914). Det visade sig att Torsten tog över efter Hans Christiansen (1895 – 1908) som Gästis’ nya gästgivare. Den 24 april 1908 tecknade han ett kontrakt med Aktiebolaget Edsvalla Bruk, företaget (huvudsakligen verksamt inom skogsbruk) som ägde värdshuset. Kontraktet består av speciella villkor om hur man förvaltar värdshuset och (post-)skjutsstation; samt antalet disponibla hästar. Torsten betalade kr. 956,25 som årshyra enligt en räkning från 1909-03-17; en ganska stor summa pengar på den tiden.

År 1914 tog Gustaf Johansson, och hans hustru Kerstin, över som gästgivare. Han dog 1930. Magnus Rolökke Hansen och hans hustru Svea fanns på Vägsjöfors Gästgivaregården under 1940-talet (1940 – 1947). Vi vet att Märta Crona (född Holmgren) var pensionatsägare under 1950-talet och kanske till tidigt på 60-talet.

Från den nyare historien har vi fler namn och datum, men ändå måste många luckor fyllas!

Det ska nu vara klart att vårt B&B är en historisk plats där gästerna har bott i mer än 180 år. Svårt att föreställa sig hur många det måste ha varit. Gäster, alla med sin egen berättelse, historia, minnen och upplevelser.

“Välkommen till ett historiskt gästgiveri”